دنیا علیزاده

سلام، من می خواستم از فرهنگ تشکر کنم. چند روزی بود که بوی خیلی نامطبوع و آزار دهنده ای کل منزل را فرا گرفته بود و متاسفانه بررسی های همسرم بی فایده بود اما متخصصین فرهنگ به داد ما رسیدند و در سریع ترین زمان مشکل مشخص و رفع شد!

    درخواست خدمات