ریحانه یزدانی

چاه توالت بالا زده بود و اصلا قابل استفاده نبود!! من واقعا از فرهنگ متشکرم برای سرعت عمل و تشخیص فوق العاده سریع. بعد از ثبت درخواست چاه بازکنی در کمتر از 30 دقیقه کارشناس فرهنگ آقای سرمدی آمد و مشکل را حل کرد.

    درخواست خدمات