فرهنگ

[gva_block_heading title=”با فرهنگ، کمیسیون نده !” style=”style-2″ align=”align-right” desc=”فرهنگ یعنی انتخاب با شما و حق هر کس مال خودش!” el_class=”bb”]
[gva_icon_box title=”سرعت و مهارت” icon=”gv-icon-590″ description=”ما در حداقل زمان ممکن برای خدمت رسانی در تمام زمینه ها آماده هستیم.” icon_position=”left” link=”#” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_background=”#FDEFEC” icon_color=”#FEB1A2″]
[gva_icon_box title=”راحت و به صرفه” icon=”gv-icon-654″ description=”در هر زمان و مکانی که باشید می توانید از فرهنگ با حداقل هزینه خدمات دریافت کنید.” icon_position=”left” link=”#” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_background=”#E5FAF5″ icon_color=”#45D3A8″]
[gva_icon_box title=”تجربه عالی” icon=”gv-icon-466″ description=”ما در تلاشیم تا بتوانیم تمام نیاز های شمارو با بهترین کیفیت و حداقل هزینه برآورده کنیم.” icon_position=”left” link=”#” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_background=”#EAF0FE” icon_color=”#6B8EEF”]
[gva_icon_box title=”گستردگی فرهنگ” icon=”gv-icon-894″ description=”ما در تلاشیم تا تمام نیاز های شمارو با بهترین کیفیت و حداقل هزینه برآورده کنیم.” icon_position=”left” link=”#” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_background=”#F5ECFD” icon_color=”#B17EF0″]
[gva_hover_box title=”نماد اعتماد الکترونیکی” text_link=”مشاهده مجوز” image=”4609″ link=”#text-10″ content_backend=”یكی از عوامل مهم توسعه تـجارت الكترونیكی، ایـجاد اعتماد و اطمینان در میان كاربران خدمات الكترونیكی می بـاشد.”][/gva_hover_box]
[gva_hover_box title=”نماد ساماندهی” text_link=”مشاهده مجوز” image=”4611″ link=”#text-10″ content_backend=”ستاد ساماندهی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وظیفه ی فیلتر کردن وب سایت ها را به عهده دارد.”][/gva_hover_box]
[gva_hover_box title=”عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی” text_link=”مشاهده مجوز” image=”4610″ link=”#text-10″ content_backend=”جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها.”][/gva_hover_box]
[gva_block_heading title=”چرا ما؟” style=”style-2″ align=”align-right” html_tags=”h2″ class=”“btn-inline“” subtitle=”فرهنگ سازی” desc=”ما در تلاشیم تا با حذف کامل کمیسیون هم درآمد همکاران رو افزایش دهیم و هم بهترین کیفیت رو با حداقل هزینه به مشتری ارائه بدیم. شما هم مارو در مسیر فرهنگ سازی حمایت کنید.”]

[wd_asp id=1]

ما در تلاشیم تا تمام نیاز های شمارو با بهترین کیفیت و حداقل هزینه برآورده کنیم و در حال حاضر در زمینه، خدمات، حمل و نقل و فروشگاه آنلاین فعالیت میکنیم.

[gva_block_heading title=”لیست تمامی خدمات منزل و محل کار” style=”style-2″ align=”align-right” html_tags=”h2″]
[gva_portfolio_grid categories=”90, 89, 91, 93″ filter=”true” remove_padding=”” items_lg=”3″ items_md=”3″ items_sm=”2″ items_xs=”2″ link_all=”https://myfarhang.com/services/”]

وقتی با فرهنگ‌ باشید، می توانید انواع خدمات مورد نیازتان را با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه، دریافت کنید.

[gva_quotes_rotator items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%9F%22%2C%22content%22%3A%22%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%20%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%E2%80%A6%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85.%20%D9%BE%D8%B3%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%86%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF!%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%22%2C%22content%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%E2%80%A6%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF.%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF.%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D8%8C%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D8%B1%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF.%5Cn%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D9%88!%22%2C%22content%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%20%D9%86%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%20%D9%88%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AD%D9%81%D8%B8%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85!%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” max_width=”580px” min_height=”320px”]
[gva_icon_box title=”سرعت و سهولت” icon=”gv-icon-1015″ icon_position=”top-left-title” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” hidden_desc=”true” icon_shadown=”true” icon_background=”#fff”]
[gva_icon_box title=”متخصصان ماهر” icon=”gv-icon-442″ icon_position=”top-left-title” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” hidden_desc=”true” icon_shadown=”true” icon_background=”#fff”]
[gva_icon_box title=”پشتیبانی 24/7 ساعته” icon=”gv-icon-433″ icon_position=”top-left-title” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” hidden_desc=”true” icon_shadown=”true” icon_background=”#fff”]
[gva_icon_box title=”نتیجه گرا” icon=”gv-icon-1011″ icon_position=”top-left-title” icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” hidden_desc=”true” icon_shadown=”true” icon_background=”#fff”]
[gva_block_heading title=”ضمانت کیفیت و صداقت متخصصان” style=”style-2″ html_tags=”h3″ subtitle=”نظر کاربران فرهنگ”][gva_testimonial_center per_page=”5″]
[gva_call_to_action title=”ماموریت ما فرهنگ سازی است !” button_align=”button-center” subtitle=”We are working hard to” width=”690px” video=”-“]هر آنچه که شما در طول روز به آن نیاز دارید ،فرهنگ پاسخگو آن است.[/gva_call_to_action]
[gva_icon_box title=”4. پرداخت بدون کارمزد” icon=”fa fa-credit-card” description=”بعد از انجام کار و تحویل کامل خدمات شما، می توانید هزینه بدون هیچ کمیسیون و کارمزدی به متخصص پرداخت کنید.” icon_width=”fa-3x” skin_text=”text-light” icon_color=”#FDBE00″]
[gva_icon_box title=”3. اعزام سریع متخصص” icon=”fa fa-bolt” description=”پس از بررسی های انجام شده توسط تیم پشتیبانی فرهنگ، بهترین متخصص با توجه به مشکل و موقعیت شما ارسال خواهد شد.” icon_width=”fa-3x” skin_text=”text-light” icon_color=”#FDBE00″]
[gva_icon_box title=”2. تماس با بهترین متخصص ها” icon=”fa fa-address-card-o” description=”تیم پشتیبانی فرهنگ با در نظر گرفتن مشکل شما و مهارت متخصصین، بهترین گزینه رو برای شما ارسال می کنند.” icon_width=”fa-3x” skin_text=”text-light” icon_color=”#FDBE00″]
[gva_icon_box title=”1. انتخاب خدمات” icon=”fa fa-laptop” description=”کافیه سرویس مورد نظر را از طریق فرم ثبت درخواست برای ما ارسال کنید تا در چند دقیقه کوتاه با شما تماس گرفته شود.” icon_width=”fa-3x” skin_text=”text-light” icon_color=”#FDBE00″]
[gva_block_heading title=”خدمات فرهنگ” html_tags=”h2″ desc=”قیمت مناسب و بدون کمیسیون”]
[gva_service_box photo=”4672″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%B1%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%22%7D%5D” title=”تاکسی فرهنگ” link=”#” text_link=”به زودی”]
[gva_service_box photo=”4670″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%22%7D%5D” title=”فروشگاه فرهنگ” link=”#” text_link=”به زودی”]
[gva_service_box photo=”4664″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%22%7D%5D” title=”خدمات منزل و محل کار” link=”https://myfarhang.com/order/” text_link=”ثبت درخواست”]
[gva_block_heading title=”تیم فوق العاده ما” icon=”gv-icon-393″ html_tags=”h3″ desc=”در خدمت شما” subtitle=”تیم فرهنگ”][gva_team_carousel excerpt_words=”0″ style=”item-v2″ items_lg=”4″ items_md=”4″ items_sm=”2″ items_xs=”2″]
[gva_call_to_action title=”یکی از متخصصین هستین؟اگر در زمینه ای متخصص هستی با ما تماس بگیر.” button_align=”button-bottom” style_text=”text-dark” link=”https://myfarhang.com/register-user/?login=true&type=register” text_link=”ثبت نام متخصصین” el_class=”margin-1″]ما همیشه به دنبال همکاری و استخدام بهترین نیروهای متخصص خانه‌داری و خدمات منزل همچون نظافت، مهمانداری، تعمیرات لوازم خانگی، مبلشویی، پرده‌شویی و… هستیم. پس از گذراندن موفقیت‌آمیز فرآیندهای ثبت‌نام و آموزش به صورت غیرحضوری، شغل خود را در موبایل‌تان داشته باشید![/gva_call_to_action]
[gva_block_heading title=”جدید ترین مقالات فرهنگ” icon=”gv-icon-619″ html_tags=”h3″ subtitle=”اخبار” desc=”با فرهنگ یاد بگیرید و به روز باشید.”][gva_blogs_carousel items_lg=”3″ items_md=”3″ items_sm=”2″ items_xs=”2″ show_excerpt=”true” loop=”size:6|order_by:date|post_type:post”]
[gva_block_heading title=”برند هایی که به فرهنگ اعتماد کردند.” style=”style-2″ html_tags=”h3″][gva_brands per_page=”1″ items_lg=”5″ items_md=”4″ items_sm=”3″ items_xs=”2″ ca_loop=”0″ ca_navigation=”0″ ca_pagination=”0″ columns=”5″]
[gva_block_heading title=”ارتباط با ما” html_tags=”h3″ style_text=”text-light” desc=”هر آنچه که شما در طول روز به آن نیاز دارید ،فرهنگ پاسخگو آن است.”]
[gva_icon_box title=”دفتر فرهنگ” icon=”gv-icon-1134″ description=”پردیس، فاز4، خ طوبی، جنت 9، پ 4595، واحد 12″ background_box=”#f5f5f5″ icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_shadown=”true”]
[gva_icon_box title=”ایمیل” icon=”gv-icon-236″ description=”info@myfarhang.com” background_box=”#f5f5f5″ icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_shadown=”true”]
[gva_icon_box title=”خط ویژه” icon=”gv-icon-264″ description=”330 90 910 -021″ background_box=”#f5f5f5″ icon_width=”fa-2x” icon_radius=”radius-5x” icon_shadown=”true” el_class=”dd”]

    درخواست خدمات