همکاری با ما

تا زمانی که به درآمد ۵۰۰هزار تومان نرسیده اید رایگان

همکاری با فرهنگ

شایان ذکر است اگر در طول یک ماه مشتری نداشتید،حق اشتراک ماه بعدی برای شما رایگان خواهد بود تا به درآمدی مناسب برسید.

همکاری با فرهنگ

پس از موارد ذکر شده در صورتی که قصد ادامه‌ی همکاری با فرهنگ‌ را داشته باشید، فقط با پرداخت ماهیانه ۵۰،۰۰۰تومان به عنوان حق اشتراک می‌توانید از مزایای این سامانه برخوردار شوید.

همکاری با فرهنگ

به این مسئله توجه کنید که با پرداخت حق اشتراک هیچ‌گونه محدودیتی در تعداد مشتری‌ و خدماتی که ارائه می‌دهید، نخواهید داشت.

همکاری با فرهنگ

    درخواست خدمات